Pod 1 lần Salty Bar 5000 hơi 10 vị

280.000,0 200.000,0

  • Peach Plum : Mận Đào
  • Pineapple Colada : Dứa dừa rượu rum
  • Blue Razz : Việt quất
  • Passionfruit Ice : Chanh leo
  • Strawberry Banana : Dâu chuối
  • Strawberry Guava : Dâu ổi
  • Strawberry Mango : Xoài dâu
  • Lychee Blackcurrent : Vải nho
  • Honeydew Melon : Dưa gang
  • Chocolate Mint : Socola bạc hà
Xóa
0905661283